Stilzwijgende verlenging

logo mgc_fullcolorTen aanzien van het lidmaatschap en/of donateurschap van MGC Oirschot gaat er per 1 december 2011, vanwege een wetswijziging, iets veranderen.

Ingevolge de Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen, aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010, geldt ten aanzien van het lidmaatschap en/of donateursschap van MGC Oirschot het volgende:

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad (op één van de eerste drie pagina’s). De ingangsdatum is: 1 december 2011.

Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt:

"De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen." Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website of ledenblad (op één van de eerste drie pagina’s). De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Door middel van bovenstaande tekst geeft MGC Oirschot aan dat het ingevolge de nieuwe Wet niet verplicht is de leden jaarlijks te vragen of men lid wenst te blijven. Indien men niet uiterlijk op 30 november van het lopende jaar opgezegd heeft is men automatisch ook het daaropvolgende lid van MGC Oirschot. Dit geldt ook voor donateurs.